Đồng chí Đỗ Đức Hùng tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 4/10, tại Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Đỗ Đức Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V đã được tín nhiệm, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028, đã tiến hành bầu Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI gồm 11 đồng chí; Uỷ ban kiểm tra gồm 10 đồng chí. Đồng chí Đỗ Đức Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, được tín nhiệm, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, với 33/33 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An đã ghi nhận, những kết quả chung mà Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đạt được có sự đóng góp quan trọng của Công đoàn Điện lực Việt Nam và các cấp công đoàn trực thuộc, cũng như toàn thể đoàn viên công đoàn trong EVN. 

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An phát biểu chỉ đạo

Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tới, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức lớn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 cần thực hiện tốt một số nội dung, trong đó yêu cầu duy trì thực hiện nghiêm Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; bám sát nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của EVN để tuyên truyền, vận động người lao động chia sẻ khó khăn của EVN, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh; phối hợp với chuyên môn cùng cấp phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm cấp bách trong các năm 2023, 2024 và thời gian tới. 

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 sử dụng hiệu quả các nguồn lực để chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo thu nhập cho người lao động; các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo

Đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đánh giá cao những kết quả Công đoàn Điện lực Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu khẳng định, các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đoàn kết, phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần V đề ra.

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của công đoàn cấp trên, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đầu tư nghiên cứu, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn công đoàn ngành và công đoàn ở từng đơn vị, chủ động tham mưu cho cấp uỷ và phối hợp tốt với chính quyền trong triển khai các hoạt động và trên thực tế đã mang lại hiệu quả cao.

Lãnh đạo Đảng uỷ EVN tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 cần tiếp tục tổ chức có hiệu quả công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ); tổ chức tốt hơn nữa các phong trào thi đua, phát huy vai trò trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của tổ chức Công đoàn và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; tiếp tục cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ và tổ chức các hoạt động khơi dậy tinh thần vượt khó, vững tin cho NLĐ theo phương châm hướng tới người lao động, lấy nhu cầu nguyện vọng của người lao động làm cơ sở xây dựng và tổ chức các hoạt động.

Đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Công đoàn Điện lực Việt Nam cần ứng dụng công nghệ thông tin để truyền tải các thông tin, hoạt động của công đoàn, của ngành đến NLĐ một cách nhanh chóng, kịp thời; tích cực tham gia phối hợp với chuyên môn trong công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Đồng chí Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đáp từ các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVN và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng khẳng định sẽ cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới nghiêm túc nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chiều 4/10, Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI tiếp tục với các nội dung: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bầu đoàn đại biểu Công đoàn Điện lực Việt Nam đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; thông qua các nội dung để đưa vào Nghị quyết Đại hội VI.

Danh sách Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023- 2028:

1. Đồng chí Đỗ Đức Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Đồng chí Nguyễn Kim Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Đồng chí Uông Quang Huy, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

4. Đồng chí Đinh Thị Thanh Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

5. Đồng chí Phạm Hồng Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, Phó Tổng giám đốc EVN.

6. Đồng chí Trần Đình Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung.

7. Đồng chí Trịnh Tuấn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

8. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, Trưởng ban Tổ chức - kiểm tra, Công đoàn Điện lực Việt Nam.

9. Đồng chí Lê Xuân Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam.

10. Đồng chí Vũ Quang Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3.

11. Đồng chí Trịnh Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

 

  • 05/10/2023 04:46

Lĩnh vực hoạt động