ADB, Maldives ký thỏa thuận mở rộng tiếp cận năng lượng tái tạo

Mới đây, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và chính phủ Maldives đã ký các thỏa thuận vay và viện trợ không hoàn lại lên tới 50,5 triệu USD để mở rộng sản xuất và phân phối năng lượng tái tạo ở Maldives.

Phó Tổng giám đốc ADB khu vực Nam Á Cindy Malvicini và Bộ trưởng Tài chính Mohamed Shafeeq đã ký các thỏa thuận về Dự án Tăng tốc phát triển hệ thống bền vững sử dụng năng lượng tái tạo (ASSURE). 

Hỗ trợ của ADB bao gồm 41,5 triệu USD từ Quỹ Phát triển Châu Á, khoản vay ưu đãi 8,5 triệu USD từ nguồn vốn thông thường và khoản viện trợ không hoàn lại 500.000 USD từ Quỹ Biến đổi Khí hậu. Gói này sẽ được bổ sung với khoản đồng tài trợ 48 triệu USD từ Quỹ Tài chính Khí hậu Châu Á - Thái Bình Dương, Quỹ Công nghệ Sạch, Quỹ Cơ chế Tín dụng chung Nhật Bản (JFJCM) và các khoản đầu tư từ khu vực tư nhân, cũng như khoản tài trợ đối ứng 1,97 triệu USD từ chính phủ.

Dự án ASSURE sẽ lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng, quản lý năng lượng và nâng cấp lưới phân phối ở 20 hòn đảo bên ngoài để thu hút đầu tư của khu vực tư nhân nhằm thiết lập các cơ sở điện mặt trời ở những khu vực này. Các công nghệ mới như tấm quang điện mặt trời nổi, thiết bị năng lượng đại dương, tua bin gió nhỏ và pin dòng chảy, sẽ được lắp đặt. ADB cũng sẽ cung cấp hỗ trợ thông qua tư vấn giao dịch trong việc phát triển quan hệ đối tác công-tư cho các dự án sản xuất điện năng lượng mặt trời độc lập.

Dự án cũng sẽ tăng cường năng lực của Bộ Môi trường, Biến đổi khí hậu và Công nghệ cũng như các cơ quan liên quan khác, bao gồm nâng cao kỹ năng quản lý tài chính, thiết kế và triển khai các hệ thống và công nghệ năng lượng tái tạo mới nổi.

  • 09/01/2024 02:09

Lĩnh vực hoạt động