'Chuyển đổi số khối Tổ chức và Nhân sự EVN - Chuyển đổi từ nhận thức đến hành động'

  • 27/08/2021

Đây là chủ đề hội nghị trực tuyến do Ban Tổ chức và Nhân sự (TC&NS) Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì sáng 26/8. Hội nghị có sự tham dự của gần 1.000 đại biểu là cán bộ, chuyên viên các phòng, ban TC&NS tại các đơn vị thành viên trực thuộc EVN.

Chi tiết...