'Chuyển đổi số khối Tổ chức và Nhân sự EVN - Chuyển đổi từ nhận thức đến hành động'

Đây là chủ đề hội nghị trực tuyến do Ban Tổ chức và Nhân sự (TC&NS) Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì sáng 26/8. Hội nghị có sự tham dự của gần 1.000 đại biểu là cán bộ, chuyên viên các phòng, ban TC&NS tại các đơn vị thành viên trực thuộc EVN.

Nhiệm vụ quan trọng

Ban TC&NS EVN được giao thường trực Tổ công tác số 1 - Chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Hiện nay, Ban TC&NS EVN đã số hoá 47 quy trình, nghiệp vụ trong 6 lĩnh vực công tác do ban phụ trách. Bên cạnh đó, đã hoàn thành xây dựng công cụ gửi thông báo đến email, điện thoại của người lao động về thông tin đến hạn xét nâng lương, thông tin đến hạn nghỉ hưu…; hoàn thành xây dựng và triển khai module chấm công - chấm điểm áp dụng tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam; tích hợp hệ thống HRMS với hệ thống ký số nội bộ EVNCA áp dụng trên một số quy trình nghiệp vụ. Việc hoàn thiện công cụ đánh giá tình hình áp dụng/nhập liệu trên HRMS và thực hiện đánh giá định kỳ hàng tháng; nâng cấp hạ tầng, cấu hình hệ thống phần mềm HRMS và quy trình xây dựng bài giảng, lập khóa cử đi học, thi sát hạch trên phần mềm E-learning cũng đã được Ban TC&NS EVN triển khai hiệu quả.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Ảnh chụp màn hình.

Theo ông Trần Việt Anh - Trưởng Ban TC&NS EVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị nhằm nâng cao năng suất lao động, giúp chuẩn hóa và tinh gọn bộ máy, từ đó vận hành hiệu quả hơn. Trong đó, việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong khối TC&NS toàn EVN đóng vai trò quan trọng vào sự thành công của chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị.

Đặc biệt, trong đào tạo chuyển đổi nhận thức cho CBCNV về công tác chuyển đổi số (theo Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 10/5/2021), Ban TC&NS EVN sẽ xây dựng các bài giảng E-learning, tổ chức các hội thảo/hội nghị chi sẻ kinh nghiệm, phát động các cuộc thi về chuyển đổi số,… nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao nhận thức của CBCNV, đào tạo, chuẩn bị năng lực cho những đối tượng liên quan.

Cần sự vào cuộc tích cực của các đơn vị

Để triển khai tốt chuyển đổi số trong lĩnh vực này, Trưởng Ban TC&NS EVN đề nghị các ban/phòng TC&NS của các đơn vị cấp 2 triển khai thực hiện những nhóm nhiệm vụ chính:

Số hoá dữ liệu: các đơn vị cần rà soát, chuẩn hoá, thực hiện đúng quy định cập nhật, quản lý và sử dụng dữ liệu trên phần mềm HRMS.

Số hoá các quy trình nghiệp vụ: các đơn vị phải rà soát tổng thể các nghiệp vụ trong lĩnh vực TC&NS tại đơn vị; làm rõ các nghiệp vụ đã được quy trình hoá (lập lưu đồ công việc), các nghiệp vụ đã/đang thực hiện số hoá, kế hoạch thực hiện.

Điện tử hóa, chuẩn hóa biểu mẫu báo cáo: Ban TC&NS các tổng công ty chuẩn hoá, điện tử hoá biểu mẫu báo cáo lĩnh vực TC&NS trong tổng công ty áp dụng cho đơn vị thuộc (trên cơ sở các biểu mẫu của EVN); Ban/phòng TC&NS các tổng công ty, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện báo cáo điện tử đúng quy định của EVN.

Đào tạo chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số: các đơn vị cần tích cực, chủ động tổ chức đào tạo và các hình thức tuyên truyền khác để chuyển đổi nhận thức nhóm cán bộ trong lĩnh vực TC&NS, trở thành nhóm dẫn đầu chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần chủ động hoàn thiện các bài giảng E-learning các lĩnh vực, triển khai các chương trình đào tạo theo kế hoạch được giao, đặc biệt đẩy mạnh phong trào học tập trực tuyến thông qua phần mềm E-learning, các ứng dụng hỗ trợ như Zoom-meeting, Team-meeting…

Ban TC&NS các tổng công ty sẽ hướng dẫn các phòng chuyên môn tại các đơn vị thành viên triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số khối TC&NS tương tự như các nhóm nhiệm vụ nêu trên, phù hợp với thực tế tại đơn vị cấp 3.

Lĩnh vực hoạt động