Thi công xây lắp

-  Khoan phun chống thấm, gia cố xử lý nền móng công trình xây dựng

-  Đào hầm phục vụ công tác thi công và thí nghiệm.

-  Xây dựng thuỷ điện nhỏ, lưới điện phân phối, công trình dân dụng.

Lĩnh vực hoạt động