Tư vấn đầu tư xây dựng

Tư vấn lập qui hoạch

Các bậc thang thuỷ điện các dòng sông, lưu vực; các trung tâm nhiệt điện, địa điểm nhà máy nhiệt điện; lưới điện tỉnh, thành phố, quận, huyện, khu công nghiệp, khu dân cư.
 
Tư vấn đầu tư xây dựng
 
Các công trình thuỷ điện, nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp đến 500kV; công trình thuỷ lợi; công trình công nghiệp; công trình viễn thông và công trình dân dụng. Bao gồm các công việc:
 
-         Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế-kỹ thuật;
-         Thiết kế xây dựng công trình;
-         Thẩm tra báo cáo qui hoạch, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, tổng mức đầu tư, tổng dự toán xây dựng công trình;
-         Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;
-         Tư vấn giám sát kỹ thuật xây lắp (TVGS);
-         Thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí thuỷ công;
-         Các công việc tư vấn chuyên ngành: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập qui hoạch phương án đền bù, di dân tái định cư; lập định mức, đơn giá xây dựng công trình…;
-         Các công việc tư vấn đầu tư xây dựng khác.

  • 08/09/2011 02:39

Lĩnh vực hoạt động