PECC1 tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, PCCC & VLNCN

Tiếp tục triển khai công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2016, từ ngày 27/7-04/8/2016, tại trụ sở, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 phối hợp với Trung tâm nghiên cứu ứng dụng & Đào tạo huấn luyện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ - Cảnh sát PCCC Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần đào tạo & Nghiên cứu quản lý kinh tế và Cục kỹ thuật an toàn & Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương đã tổ chức huấn luyện đợt 2 các lớp về Phòng cháy chữa cháy, An toàn vệ sinh lao động và Kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho lãnh đạo Công ty, lãnh đạo đơn vị và người lao động đang làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, PCCC và các công việc liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp.

Đ/c Đặng Hoàng Cầm – PTGĐ phát biểu tại buổi khai mạc lớp HL ATVSLĐ

Tại các lớp huấn luyện này, các giảng viên đã truyền đạt cho các học viên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, kiến thức, kỹ năng liên quan và đồng thời giúp cán bộ công nhân viên nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong công tác sản xuất.

Kết thúc khóa huấn luyện các học viên làm bài kiểm tra sát hạch để làm căn cứ cấp giấy Chứng nhận huấn luyện và thẻ an toàn theo quy định.

Lĩnh vực hoạt động