Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 – Vượt mục tiêu sản xuất điện trước 21 ngày

Ngày 09/12/2023, Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 (NMTĐ Sông Bung 5) đã chính thức hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2023 trước 21 ngày so với mục tiêu được đề ra bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1. Quyết định số 31/QĐ-TVĐ1-P2 ngày 10/02/2023 đã đặt ra một thách thức không nhỏ, nhưng NMTĐ Sông Bung 5 đã xuất sắc vượt qua kỳ vọng với việc phát điện đạt 187 triệu kWh trong năm.

Thượng lưu Thủy điện Sông Bung 5

Thời tiết thuận lợi và quản lý linh hoạt:

Một trong những yếu tố quan trọng đưa đến kết quả này là thời tiết thuận lợi. Mặc dù mưa không nhiều, nhưng sự phân bố đều trong các tháng và mùa lũ không xuất hiện lũ lớn đã tạo điều kiện lý tưởng cho quá trình sản xuất điện. Đồng thời, nhà máy đã thực hiện khéo léo việc quản lý hồ chứa, đảm bảo cột nước luôn ở mức cao nhất để tối đa hóa sản lượng.

Hiệu suất cao nhờ quản lý chặt chẽ:

NMTĐ Sông Bung 5 đã đặt ra những quy trình chặt chẽ với việc chỉ đạo nhân viên thu thập và phân tích số liệu thủy văn, tập huấn nhân viên vận hành thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa và quy trình liên hồ chứa. Điều này bao gồm cả việc tính toán chính xác độ mở van cung khi có xả tràn, đảm bảo an toàn và hiệu suất cao nhất trong quá trình vận hành.

Xử lý triệt để vấn đề tổn thất cột nước:

NMTĐ Sông Bung 5 đã xử lý triệt để vấn đề tổn thất cột nước tại cửa lấy nước. Điều này đã giúp nhà máy phát vượt tải so với công suất định mức tại một số thời điểm nhiều nước, mang lại hiệu suất đáng kể (Max 29,2/28,5MW mỗi tổ máy).

Quy trình linh hoạt và sáng tạo:

Sự thay đổi quy trình xả rác tại cửa lấy nước trong mùa lũ mà không ảnh hưởng đến công suất phát điện là một điểm đột phá đáng chú ý. NMTĐ Sông Bung 5 đã thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo trong việc thí nghiệm và điều chỉnh quy trình để đảm bảo nhà máy vận hành ổn định và hiệu quả.

Quản lý thông tin và bảo dưỡng hiệu quả:

Việc thường xuyên cập nhật và sử dụng chương trình phần mềm quản lý dữ liệu vận hành, quản lý kỹ thuật trên máy tính đã giúp Nhà máy tối ưu hóa công tác phát điện. Công tác bảo dưỡng định kỳ các thiết bị cũng được quan tâm, chú trọng, giảm thiểu thời gian dừng máy để sửa chữa và đảm bảo hệ số khả dụng cao nhất.

Với kết quả này, NMTĐ Sông Bung 5 đã chứng minh rằng sự chú trọng vào hiệu suất và sự sáng tạo không chỉ mang lại kết quả tích cực ngay trong thời kỳ thách thức mà còn tạo ra nhiều cơ hội trong tương lai. Với tinh thần đổi mới không ngừng, Nhà máy đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một tương lai năng lượng bền vững và phát triển, đảm bảo nguồn năng lượng sạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về điện năng của xã hội. Kết quả này là ngoài kỳ vọng trong bối cảnh năm 2023 được đánh giá là một thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của El Nilo, khi mà những thách thức về nguồn cung và nhu cầu năng lượng đang là nguyên nhân chính đằng sau sự lo ngại về ổn định năng lượng toàn cầu.

  • 11/12/2023 08:43

Lĩnh vực hoạt động