Hoàn thành đóng điện 08 giàn tụ 110KV-50MVAR đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc

Vào lúc 13h10 ngày 26/5/2023, 02 giàn tụ T101 và T103 tại TBA 220kV Lưu Xá là 2 giàn tụ cuối cùng trong số 08 giàn tụ của 06 TBA 220kV, 500kV thuộc dự án “Đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc” đã đóng điện thành công.

Trước đó, vào các ngày 30/4/2023, 07-08/5/2023 các giàn tụ tại TBA 500kV Đông Anh, 220kV Vân Trì, 220kV Phú Bình, 500kV Tây Hà Nội, 220kV Phú Thọ cũng đã được Chủ đầu tư và các nhà thầu đóng điện thành công.

Đây là dự án công trình năng lượng cấp II, nhóm B do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPTPMB thực hiện quản lý và EVNPECC1 lập Thiết kế xây dựng gồm: thực hiện công tác BCNCKT, Thiết kế BVTC-DT, lập HSMT, BVTC. Dự án được thi công với tổng mức đầu tư 165 tỷ đồng thực hiện tại 3 tỉnh thành phố bao gồm: Hà Nội, Phú Thọ và Thái Nguyên với các giải pháp thiết kế nhằm sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên.

Quy mô công trình bao gồm lắp đặt giàn tụ bù ngang 110kV-50MVAr, kháng chống sốc 110kV-47,54mH và biến dòng điện cân bằng, lắp đặt thiết bị cho ngăn tụ bù theo sơ đồ hệ thống 2 thanh cái tại các Trạm biến áp: TBA 500kV Đông Anh, TBA 220kV Phú Thọ, TBA 220kV Phú Bình; và sơ đồ hệ thống 1 thanh cái tại các Trạm biến áp: 500kV Tây Hà Nội, TBA 220kV Vân Trì, TBA 220kV Lưu Xá.

Mục tiêu của Dự án nhằm đảm bảo điện áp vận hành nằm trong giới hạn cho phép đối với lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc và tăng cường độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, điện năng trong hệ thống. Đảm bảo công tác vận hành an toàn lưới điện Quốc gia trong các ngày Lễ và mùa nắng nóng, đặc biệt dự án được EVN yêu cầu hoàn thành trước mùa nắng nóng năm 2023.

Dự án với địa điểm thi công trải rộng trên 03 tỉnh thành và phải thực hiện đồng thời, yêu cầu tiến độ gấp rút, cùng với đó việc đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị tại các công trường là vấn đề tối quan trọng, thi công phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn và các biện pháp an toàn đã được lập. Nhưng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chủ đầu tư cùng sự phối hợp của các kỹ sư EVNPECC1 và các nhà thầu tham gia thi công, đã tổ chức thi công không quản ngày đêm kể cả ngày nghỉ lễ 30/4-1/5. Vượt qua mọi vướng mắc trong suốt quá trình thi công giúp hoàn thành dự án đảm bảo về mặt kỹ thuật và chất lượng, đảm bảo đáp ứng đúng tiến độ đề ra. Đây là thành quả của sự nỗ lực thi đua phấn đấu trong thời gian dài trên công trường, góp phần cung cấp điện ổn định lâu dài cho khu vực miền Bắc.

  • 26/05/2023 04:54

Lĩnh vực hoạt động