Lãnh đạo EVN kiểm tra tiến độ thi công 2 dự án truyền tải nhập khẩu điện từ Lào

Ngày 22/2, tại Nghệ An, ông Nguyễn Đức Cường – Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng giám đốc EVN đã đi kiểm tra thực địa và họp kiểm điểm tiến độ các dự án TBA 220kV Tương Dương, đường dây 220kV Nậm Mô - Tương Dương.

Theo báo cáo của Ban QLDA các công trình điện miền Trung (trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) - đơn vị quản lý, điều hành dự án TBA 220kV Tương Dương, trạm có quy mô công suất 2x250MVA cùng đường dây đấu nối gồm 2 mạch nhánh 220kV với 03 vị trí móng cột. Dự án được khởi công ngày 12/8/2021 và cần đóng điện trong tháng 3/2022.

Đoàn công tác của EVN nghe báo cáo tiến độ thi công dự án đường dây 220kV Nậm Mô – Tương Dương

Dự án được thực hiện theo hình thức EPC. Đến nay, vật tư thiết bị nhất thứ và cáp nhị thứ đã cấp đến công trường; máy biến áp, kháng điện và thiết bị nhị thứ dự kiến sẽ cấp đến công trường trong cuối tháng này.

Về tiến độ thi công, phần xây dựng trạm cơ bản đã hoàn thành thi công các hạng mục quan trọng như móng máy biến áp, kháng, móng trụ đỡ thiết bị, cột cổng 220kV và 110kV, hiện đang lắp thiết bị nhất thứ phía 110kV. Phần đường dây đấu nối đã hoàn thành đúc móng 3/3 vị trí, dựng cột 2/3 vị trí. Hiện nay CPMB đang điều hành phấn đấu hoàn thí nghiệm và nghiệm thu kỹ thuật hoàn thành trước ngày 31/3/2022.

Dự án đường dây 220kV Nậm Mô – Tương Dương do Ban Quản lý dự án điện 1 (trực thuộc EVN) quản lý điều hành. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng khoảng 74,4km đường dây 220kV mạch kép từ biên giới Việt Nam - Lào đến Trạm biến áp 220kV Tương Dương. Dự án đã khởi công ngày 28/11/2021, dự kiến hoàn thành tháng 6/2022.

Lãnh đạo EVN tặng quà động viên lực lượng thi công tại TBA 220kV Tương Dương

Đến nay, dự án đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư 145/145 vị trí móng cột (đạt 100%); phương án hỗ trợ tái định cư phạm vi hành lang tuyến huyện Kỳ Sơn đã được phê duyệt toàn bộ và tại huyện Tương Dương đạt 80%. 

Về tiến độ thi công, phần đào hố móng đạt 69/145 vị trí; lắp đặt cốt thép đạt 47/145 vị trí. Hiện tại, các gói thầu đã điều chuyển thiết bị và nhân lực để tiến hành lắp dựng cột thép. Dự kiến hoàn thành cung cấp 100% cột thép trong tháng 3/2022 đáp ứng tiến độ thi công của dự án.

Tại buổi kiểm tra thực địa hiện trường, ông Nguyễn Đức Cường – Thành viên HĐTV EVN và ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng giám đốc EVN đánh giá cao những nỗ lực của các ban quản lý dự án. 

Lãnh đạo EVN tặng quà động viên lực lượng thi công đường dây 220kV Nậm Mô – Tương Dương sau khi họp kiểm điểm tiến độ dự án

Khi đưa vào vận hành, các công trình này sẽ truyền tải công suất nhiều nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Nậm Mô thuộc lãnh thổ Lào về Việt Nam, với tổng công suất 850MW. Cùng với vai trò quan trọng trong nhập khẩu điện về Việt Nam, các dự án hiện thực hoá cam kết song phương trong lĩnh vực phát triển năng lượng và thực hiện Hợp đồng mua bán điện đã được ký kết ngày 04/01/2020 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào.

Chính vì vậy, lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị trong quá trình triển khai cần báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; đồng thời đảm bảo điện cho miền Bắc từ mùa nắng nóng năm 2022.

 

 

 

  • 23/02/2022 08:29

Lĩnh vực hoạt động