EVN tổ chức hội nghị chuyên đề trạm biến áp kỹ thuật số

Ngày 4/10 tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – ông Nguyễn Tài Anh, đã chủ trì hội nghị chuyên đề về trạm biến áp kỹ thuật số.

Dự cuộc họp có ông Đặng Huy Cường – Thành viên HĐTV EVN, lãnh đạo 5 Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), các công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 1, 2, 3, 4.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư EVN, ngày 26/5/2020, Hội đồng thành viên EVN có nghị quyết số 273/NQ-HĐTV về triển khai áp dụng công nghệ mới của trạm biến áp (TBA) kỹ thuật số trong công tác đầu tư xây dựng các công trình TBA 110kV, 220kV. Sau đó, EVN đã có các văn bản số 5269/EVN-ĐT ngày 5/8/2020 và 6225/EVN-ĐT ngày 16/9/2020 thông qua danh mục các TBA thí điểm công nghệ TBA kỹ thuật số, hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến các tổng công ty Điện lực và các đơn vị tư vấn thuộc EVN

Đến nay, EVNNPT đã hoàn thành Trạm biến áp 220kV Thủy Nguyên (Hải Phòng). Trạm này đang vận hành an toàn, tin cậy. Các tổng công ty Điện lực cũng triển khai 11 trạm biến áp 110kV, trong đó một số dự án đã hoàn thành, một số dự án sẽ hoàn thành trong giai đoạn từ nay đến năm 2024.

Tại hội nghị, ông Đặng Huy Cường – Thành viên HĐTV EVN và ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng giám đốc EVN đều đánh giá cao các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, tích cực triển khai thí điểm công nghệ mới. Tuy còn một số khó khăn vướng mắc, nhưng bước đầu đã thu được kết quả nhất định, một số TBA đã được đưa vào vận hành an toàn, tin cậy.

Lãnh đạo EVN cho rằng, trong quá trình triển khai thí điểm, cần có những rà soát, định hướng để có thể điều chỉnh kịp thời. Lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị cần mạnh dạn chọn trạm biến áp để tiếp tục thí điểm triển khai, có thể làm trạm biến áp số mới hoặc nâng công suất trạm biến áp. Bên cạnh đó, các ban chuyên môn của EVN phối hợp với đơn vị tư vấn, tiếp tục hiệu chỉnh thiết kế chuẩn để đưa vào quy chuẩn, đồng thời việc thí điểm trạm biến áp số cần phải đảm bảo hiệu quả đầu tư.

  • 05/10/2022 10:00

Lĩnh vực hoạt động