Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức ngày 14/10. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến qua nền tảng Zoom với số lượng gần 1.000 tài khoản, cùng với 155 điểm cầu truyền hình đến các công đoàn trực thuộc.

Tham dự có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Hữu Tuấn; Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm.

Về phía Công đoàn Điện lực Việt Nam có sự tham dự của Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cùng các phó chủ tịch của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nội dung của Nghị quyết 02 là sự cụ thể hóa một phần các mục tiêu, nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng đề nghị các đại biểu tích cực nghiên cứu, trao đổi các nội dung của Nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong chương trình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã quán triệt các nội dung của Nghị quyết 02-NQ/TW như: Lý do ban hành Nghị quyết; quá trình chuẩn bị; tình hình, nguyên nhân; quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ giải pháp; tổ chức thực hiện; trách nhiệm của công đoàn…, 

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng giới thiệu nội dung một số bài viết quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao đổi tại hội nghị

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, mục tiêu của Nghị quyết 02-NQ/TW là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ông Trần Việt Anh - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ EVN, Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN trình bày về Chương trình hành động về “Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Các đại biểu tham dự còn được tiếp cận Chương trình hành động của Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển EVN theo Chương trình số 10 của Đảng uỷ Tập đoàn.

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu, ngay sau hội nghị này, các cấp công đoàn trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào hoạt động công đoàn cho phù hợp, sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả

 

 

 

  • 15/10/2021 10:10

Lĩnh vực hoạt động