PECC1 tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016

  • 27/04/2016

Ngày 26/4/2016 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với sự tham dự của gần 50 cổ đông/ đại diện cổ đông đại diện cho 74,78% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Chi tiết...