Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

  • 24/04/2015

Sáng ngày 24/04/2015, tại Hội trường A - Học viện chính trị khu vực I, số 15 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Về tham dự Đại hội có đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt...

Chi tiết...