Tỉnh Phú Thọ cần sớm bàn giao mặt bằng để thi công đường dây 220kV đấu nối Trạm 500kV Việt Trì

Trạm biến áp 500kV Việt Trì và đường dây 500kV, 35kV đã hoàn thành, đưa vào vận hành từ tháng 10/2018. Tuy nhiên, phần đường dây 220kV đấu nối vào trạm do vướng mắc BT-GPMB nên chưa hoàn thành, dẫn đến không cung cấp được điện cho lưới điện 220kV khu vực, làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án.

Đối với phần móng, vướng mắc chính tại vị trí móng số 45, hộ ông T.N.K đã nhận đầy đủ tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để đúc móc. Tuy nhiên từ ngày 13/5/2020, hộ này đã đưa vật liệu vào xây dựng nhà trái phép trong diện tích đã bàn giao, đồng thời cản trở, không cho đơn vị thi công dựng cột.

Đối với hành lang tuyến tại khoảng néo từ vị trí 31 đến vị trí 35 còn hộ ông N.H.H chưa được UBND huyện Phù Ninh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Hộ này yêu cầu tái định cư, mặc dù nhà ở đảm bảo an toàn theo quy định hiện hành.

Tại khoảng cột từ vị trí 12 - 16 còn 2 hộ dân đã được UBND huyện Phù Ninh phê duyệt phương án bồi thường, hội đồng bồi thường huyện và Ban QLDA các công trình điện miền Trung đã nhiều lần mời chi trả tiền nhưng các hộ dân vẫn không nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường thấp.

Trong văn bản 4801/EVN-QLXD ngày 15/7/2020, EVN đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ xem xét chỉ đạo UBND huyện Phù Ninh xây dựng phương án và tổ chức lực lượng tháo gỡ nhà xây dựng vi phạm trong diện tích đất đã được thu hồi, bảo vệ thi công để tiếp tục dựng cột số 45 và kéo dây khoảng néo 42-45 và 45-48 hoàn thành trước ngày 30/7/2020. Phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, điều chỉnh quyết định thu hồi đất cho hộ ông N.H.H để chi trả tiền, trường hợp vẫn không đồng thuận theo phương án bồi thường được phê duyệt thì cho tổ chức lực lượng bảo vệ thi công kéo dây khoảng néo 31-35 trước ngày 30/7/2020.

EVN cũng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ xem xét tổ chức lực lượng bảo vệ thi công kéo dây khoảng néo 9 -18 để hoàn thành trước 25/7/2020 .

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương giao, EVN đã giao EVNNPT làm chủ đầu tư dự án TBA 500kV Việt Trì và đấu nối với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Phú Thọ và các vùng phụ cận.

  • 24/07/2020 04:00

Lĩnh vực hoạt động