Tập huấn đào tạo kiến thức vệ sinh - an toàn lao động cho CBCNV

Sáng ngày 27/4/2022, Phòng Địa chất thuộc PECC1 đã tổ chức lớp tập huấn công tác An toàn – Vệ sinh lao động cho học viên là các kỹ sư, công nhân và cán bộ phụ trách công tác an toàn lao động của đơn vị tại trụ sở Công ty.

 Ông Hồ Minh Long – Trưởng phòng Địa chất phát biểu tại buổi tập huấn

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Hồ Minh Long – Trưởng đơn vị, đã nêu tầm quan trọng của kiến thức an toàn - vệ sinh lao động nhằm đảm bảo an toàn cho toàn bộ kỹ sư, công nhân thực hiện công tác khảo sát tại thực địa, nhất là tại các nhà máy điện hiện hữu, cũng như các công tác chuyên ngành khác của đơn vị và Công ty. Việc thực hiện tốt công tác an toàn lao động sẽ giúp các đơn vị đạt được hiệu quả sản xuất cao, Công ty cũng từ đó phát triển ngày càng bền vững.

Dưới sự hướng dẫn của Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy thuộc Trung tâm An toàn lao động – Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động, các học viên được hướng dẫn các kiến thức xoay quanh vấn đề chính sách xã hội, văn bản quy phạm pháp luật, chế độ bảo hộ và đảm bảo an toàn cho người lao động.

 Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy (TT ATLĐ – Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động) giảng dạy công tác đảm bảo an toàn lao động cho các học viên

Bên cạnh đó, học viên cũng được hướng dẫn các nghiệp vụ an toàn, vệ sinh lao động; các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại và các phương pháp, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; nghiệp vụ tự kiểm tra, phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp; cách sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân; các kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động cũng như các nội dung huấn luyện chuyên ngành khác.  

Với cán bộ trực tiếp phụ trách công tác an toàn lao động tại đơn vị, một số kiến thức, nghiệp vụ trong công tác lập biên bản, xử lý tình huống vi phạm, thống kê và báo cáo định kì tai nạn lao động cũng được hướng dẫn chi tiết.   

Được triển khai từ nhiều năm nay, các đợt tập huấn đào tạo kiến thức an toàn lao động cho cán bộ quản lý và người lao động đã được PECC1 tổ chức định kỳ hàng năm nhằm giảm thiểu tối đa các tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, đồng thời giúp người lao động ngày càng nâng cao nhận thức về vấn đề này.

  • 27/04/2022 10:40
  • Hoàng Hạnh

Lĩnh vực hoạt động