Đổi mới sáng tạo là chìa khoá vàng để phát triển doanh nghiệp bền vững

Ngày 39/9/2022, lãnh đạo EVNPECC1 đã tham gia Hội nghị "Đổi mới sáng tạo là chìa khoá vàng để phát triển doanh nghiệp bền vững" do EVN chủ trì. Đó là khẳng định của Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam tại hội nghị phổ biến, khảo sát hoạt động đổi mới sáng tạo trong EVN, diễn ra ngày 30/9 tại Hà Nội.

Hội nghị nhằm phổ biến, giới thiệu những kiến thức nền tảng về hoạt động đổi mới sáng tạo, đồng thời quán triệt, giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức thực hiện khảo sát, làm cơ sở hoàn thiện Đề án Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong EVN. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ EVN đến các đơn vị của EVN trên toàn quốc.

Hội nghị trực tuyến phổ biến, khảo sát hoạt động đổi mới sáng tạo trong EVN tại điểm cầu trụ sở EVN (Hà Nội)

Tại hội nghị, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) đã trình bày những nội dung tổng quan về đổi mới sáng tạo nói chung và đổi mới sáng tạo trong ngành Điện nói riêng. Các khía cạnh như chính sách, pháp lý, công nghệ, văn hoá, tài chính và hợp tác đều có liên quan mật thiết và có vai trò thiết yếu trong đổi mới sáng tạo ngành Điện.

Ông Trần Vũ Tuấn Phan – Giám đốc Trung tâm dịch vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, đã thông tin đến các đại biểu về hệ thống quản lý và kinh nghiệm đổi mới sáng tạo tại một số doanh nghiệp nổi bật. Đồng thời giới thiệu và hướng dẫn cách thức tổ chức khảo sát hiện trạng hoạt động đổi mới sáng tạo tại EVN.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo có vai trò rất quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Phó Tổng giám đốc EVN mong muốn, trong thời gian tới, tất cả cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ cùng chung tay xây dựng Đề án Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, nhằm đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

Theo đó, việc đổi mới sáng tạo sẽ được triển khai trên tất cả các lĩnh vực: nguồn điện; truyền tải điện; kinh doanh, phân phối điện; điều độ hệ thống điện; các dịch vụ phụ trợ và công tác quản trị EVN. Đề án hướng đến mục tiêu tạo ra một môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo trong EVN, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và hệ quản trị đổi mới sáng tạo; hỗ trợ việc theo đuổi, thực hiện các định hướng chiến lược phát triển EVN một cách nhanh chóng và hiệu quả; nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống quản trị EVN.

Đề án cũng sẽ góp phần nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo; xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo; đào tạo nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong các đơn vị, các cá nhân trong EVN; đề xuất, tạo ra khung pháp lý phù hợp cho một môi trường đổi mới sáng tạo; xây dựng, phát triển quy trình thực thi cho các dự án đổi mới sáng tạo cụ thể; xây dựng hệ quản trị đổi mới sáng tạo; đề xuất và thực thi một số dự án đổi mới sáng tạo thành phần nhằm hỗ trợ EVN theo đuổi thực hiện các định hướng chiến lược phát triển trong QĐ 538/QĐ-TTg.

  • 30/09/2022 06:00

Lĩnh vực hoạt động