Công ty Thủy điện Tuyên Quang nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh điện.

Trong năm 2020, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào hoàn thành kế hoạch chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Cụ thể, sản lượng điện sản xuất cả năm 2020 của Công ty này đạt 1,609 tỷ kWh, tăng 47,1% sản lượng năm Tập đoàn giao và đạt 121% so với sản lượng thiết kế.

Hệ số khả dụng của các tổ máy đạt 96,2%, cao hơn so với chỉ tiêu của Tập đoàn giao. Công ty cũng không để xảy ra sự cố nào dẫn tới phải dừng hoạt động tổ máy. 

Bước vào năm 2021, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật do EVN giao là sản xuất 1,163 tỷ kWh; bảo đảm sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế đồng thời điều tiết hồ chứa đảm bảo yêu cầu phát điện, tưới tiêu và chống lũ an toàn cho công trình và hạ du. 

Công ty cũng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chuyển đổi số theo chủ đề năm 2021 của EVN. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất, công tác quản trị doanh nghiệp, phát huy hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật và thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã sản xuất đạt 16% sản lượng điện của cả năm 2021. Đồng thời hồ thủy điện Tuyên Quang cũng  đã xả 1,116 tỷ m3 nước, phục vụ cấp nước đổ ải vụ Đông Xuân 2020-2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong khu vực lấy nước phục vụ sản xuất.

Cùng với việc bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh điện, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo các bộ phận trực thuộc và toàn thể CBCNV thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch COVID-19 trong các khâu sản xuất, vận hành, ứng trực, quyết tâm cùng cộng đồng đẩy lùi dịch  COVID-19 và bảo đảm an toàn cho CBCNV trước dịch bệnh.

Hiện Công ty Thủy điện Tuyên Quang có 3 tổ máy với tổng công suất 342 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1,295 tỷ kWh.

  • 04/03/2021 10:00

Lĩnh vực hoạt động