Có tổng số 3 dự án

Trạm biến áp 500kV Nho Quan

  • 11/04/2011 01/01/0001

Được đưa vào vận hành năm 2004, Trạm biến áp 500kV Nho Quan luôn đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải khu vực miền Bắc. Do sự phát triển của đất nước, tăng trưởng phụ tải của các địa phương phát triển nhanh chóng do vậy Trạm biến áp 500 kV Nho Quan đã và đang vận hành trong tình trang đầy, quá...

Chi tiết ...


Trạm biến áp 500kV Sơn La

  • 01/01/0001 01/01/0001

TBA 500kV Sơn La là điểm nút rất quan trọng trong việc cung cấp điện, không riêng đối với khu vực Tây Bắc mà còn quan trọng đối với khu vực phía nam. TBA 500kV Sơn La nhận điện từ hai nhà máy thủy điện (NMTĐ) lớn là Sơn La và Lai Châu, rồi cung cấp điện về Hòa Bình để nối vào đường dây 500kV mạch 1...

Chi tiết ...


Trạm biến áp 220kV Lào Cai

  • 08/10/2007 08/07/2007

Trạm biến áp 220kV Lào Cai quy mô 1x125MVA được đưa vào vận hành năm 2007 kết nối với lưới điện Trung Quốc, cung cấp điện cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Yên; là trạm biến áp đầu tiên bố trí 2 dàn tụ bù dọc cho ĐDK 220kV.

Chi tiết ...