TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

LĨNH VỰC TƯ VẤN ĐÃ THỰC HIỆN

 • Tư vấn lập Yêu cầu kỹ thuật các chuyên đề về ảnh hưởng của dự án đến môi trường - xã hội: môi trường không khí, nước, đất, tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học; di dân, tái định cư và sinh kế.
 • Tư vấn lập báo cáo môi trường chiến lược cho các quy hoạch năng lượng, hạ tầng.
 • Tư vấn thực hiện khảo sát đánh giá môi trường nền và tư vấn lập các báo cáo chuyên ngành môi trường tự nhiên (nước, không khí, đa dạng sinh học trên cạn và dưới nước ...), môi trường xã hội (điều tra thiệt hại và bồi thường, quy hoạch tái định cư, điều tra xã hội học và sinh kế, tham vấn cộng đồng ...)
 • Tư vấn lập báo cáo môi trường đánh giá tác động môi trường cho hàng loạt dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, hạ tầng, khoáng sản… trong nước và khu vực.
 •  Tư vấn điều tra, khảo sát, lập quy hoạch tổng thể di dân và tái định cư; Trích lục bản đồ.
 • Tư vấn lập các hồ sơ môi trường - xã hội (EIA, ESIA, ESAP, EMP, EMDP, RP) đáp ứng các nhà tài trợ đạt yêu cầu của chính sách an toàn môi trường, chính sách an toàn xã hội… của tổ chức tín dụng quốc tế như WB, ADB, JICA, IFC...
 • Tư vấn thẩm tra chuyên ngành môi trường- xã hội.

NĂNG LỰC CHUYÊN GIA, THIẾT BỊ

 • Đội ngũ chuyên gia tham gia các dự án môi trường xã hội của Pecc1 bao gồm hàng chục chuyên gia có trình độ thạc sĩ, có kinh nghiệm 10-25 năm trong lĩnh vực khảo sát, tư vấn kỹ thuật năng lượng và hạ tầng, tư vấn môi trường xã hội các chuyên ngành địa hình, địa chất, thủy điện, nhiệt điện, lưới điện, năng lượng tái tạo, quy hoạch môi trường, thủy văn môi trường, khoa học môi trường, môi trường đất…;  và cộng tác viên lâu năm là tiến sỹ, thạc sỹ chuyên ngành sinh thái, xã hội học và dân tộc học.
 • Bên cạnh việc đầu tư lớn vào các phần mềm chuyên ngành tính toán, đánh giá chuyên ngành khảo sát và kỹ thuật có độ tin cậy cao- vốn là đầu vào quan trọng của công tác đánh giá tác động môi trường, Pecc1 đã trang bị từng bước các phần mềm tính toán dự báo sự khuyếch tán chất ô nhiễm môi trường Aermode, Arcgis, Mike 11, Mike 21…và thiết bị GPS phục vụ công tác điều tra môi trường xã hội.

CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

NHIỆT ĐIỆN VÀ NLTT 

 • Nhiệt điện Quảng trạch 2: Tính toán phát thải bụi, lan truyền nhiệt và  lập báo cáo môi trường giai đoạn Pre FS.
 • Cơ sở hạ tầng Dung quất: Thực hiện khảo sát môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học cạn, thủy sinh nghề cá trong lục địa- trên biển; Thu thập phân tích mẫu môi trường khí, nước, thủy sinh; điều tra tính toán và lập báo cáo chuyên ngành ĐTM và ĐTTH/ BT:  theo quy định Việt Nam, giai đoạn FS.
 • Nhiệt điện Vĩnh tân 4MR: Lập kế hoạch hành động MTXH theo nguyên tắc xích đạo và tiêu chuẩn IFC.
 • Thẩm tra các báo cáo ĐTM và ĐTTH dự án năng lượng tái tạo.

THỦY ĐIỆN VÀ THỦY ĐIỆN TÍCH NĂNG

 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược ĐMC Dự án quy hoạch thủy điện nhỏ, qui hoạch thủy điện trên sông Sê san phần lãnh thổ cam pu chia, qui hoạch thủy điện trên sông Hồng...
 • Các công trình thủy điện Việt Nam như An khê Ka nak (173MW) và các thủy điện khác trên khắp cả nước : Thực hiện khảo sát và lập các báo cáo chuyên ngành môi trường EIA, RP.
 • Thủy điện Hạ Sê san 2 (400MW): Chủ trì lập TOR, thực hiện khảo sát môi trường tự nhiên và xã hội, điều tra tổng thể, lập báo cáo thiệt hại và bôi thường, thẩm tra báo cáo ĐTM theo quy định Việt Nam và Cam Pu chia.
 • Thủy điện Mỹ Lý (180 MW) và thủy điện Nậm mô 1 (90MW) – tỉnh Nghệ an (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Lào) : Điều tra khảo sát và lập báo cáo ESIAs phục vụ vay vốn ngân hàng Goldman sachs.

LƯỚI ĐIỆN

Điều tra khảo sát, lập các báo cáo chuyên ngành Môi trường Xã hội (EIA theo quy định Việt Nam; Các báo cáo phục vụ vay vốn ODA như IEE, RP, EMDP, EMP … giai đoạn FS các dự án truyền tải điện với các cấp điện áp 500 kV, 220 KV, 110 kV.

 • 14/06/2019 10:56

Lĩnh vực hoạt động