Gấp rút thi công các dự án lưới điện truyền tải trọng điểm ở phía Bắc

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Đặng Phan Tường và đoàn công tác vừa đi kiểm tra hiện trường và chỉ đạo thực hiện các dự án: Đường dây (ĐD) 500 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; ĐD 500 kV Tây Hà Nội - Thường Tín; ĐD 220 kV Nho Quan - Thanh Nghị và Trạm biến áp (TBA) 220 kV Thanh Nghị.

Đây là những dự án quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của khu vực Nam sông Hồng và đặc biệt là thủ đô Hà Nội.

Các dự án này được đưa vào vận hành sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải trong khu vực, tăng cường sự linh hoạt trong công tác vận hành hệ thống truyền tải điện khu vực; kết nối các TBA 500 kV Nho Quan, Thường Tín  và Tây Hà Nội, tăng cường liên kết lưới điện 500 kV khu vực xung quanh thủ đô Hà Nội.

Ông Phan Lương Thiện - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện Bắc (NPMB) cho biết, hiện nay tiến độ các dự án đang chậm hơn so với kế hoạch. Nguyên nhân chính dẫn đến việc không đạt kế hoạch là thời gian thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư kéo dài, vướng mắc trong công tác lựa chọn nhà thầu làm chậm tiến độ khởi công các dự án; vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (BTGPMB) và năng lực nhà thầu hạn chế làm chậm tiến độ thi công các dự án.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường yêu cầu NPMB tập trung cao độ trong 02 tháng cuối năm. Trong đó, đối với công tác BTGPMB, cần phải chủ động hơn, làm tốt hơn công tác vận động nhân dân, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương; phối hợp tốt hơn với PTC1 và các nhà thầu; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. NPMB phải có giải pháp giám sát chặt chẽ, đôn đốc các nhà thầu cung cấp cột đảm bảo tiến độ theo hợp đồng; tạo điều kiện tối đa cho các nhà thầu trong công tác thanh toán; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán với các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị để tăng tối đa khối lượng thực hiện ĐTXD năm 2019.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát phải tập trung lực lượng để đảm bảo chất lượng công tác giám sát, nghiệm thu kịp thời; hỗ trợ, phối hợp tốt với NPMB trong công tác BTGPMB các dự án; chủ động đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, xây lắp. Các nhà thầu xây lắp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tiến độ thi công đúng theo hợp đồng; chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với NPMB để thực hiện công tác BTGPMB, tăng cường cán bộ thực hiện công tác đền bù thi công; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc để thi công các dự án đảm bảo tiến độ. Các nhà thầu tư vấn thiết kế cần nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế; phối hợp chặt chẽ với NPMB và bám sát các cơ quan có thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án.

  • 02/11/2019 09:51

Lĩnh vực hoạt động