Phát động thi đua liên kết xây dựng đường dây 500 kV mạch 3

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có chỉ thị số 2828/CT-EVN phát động thi đua liên kết xây dựng đường dây 500 kV mạch 3.

Đường dây 500 kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 (ĐD 500 kV mạch 3) là công trình điện cấp bách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và một số cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 14/12/2017.

Đây là công trình trọng điểm với mục tiêu truyền tải điện từ Trung tâm Điện lực Quảng Trạch lên hệ thống điện quốc gia đồng thời tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500 kV liên kết các miền, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới, cũng như có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành kinh tế hệ thống điện quốc gia.

Nhằm tạo động lực cho các đơn vị tham gia xây dựng công trình, quyết tâm hoàn thành các hạng mục đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, an toàn và vượt tiến độ, Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động phong trào thi đua liên kết xây dựng công trình từ ngày 15/6/2019 đến ngày 31/3/2020.

Phong trào thi đua nhằm tạo khí thế sôi nổi để các đơn vị tham gia thi công, đoàn kết, phối hợp cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn và tinh thần lao động sáng tạo quyết tâm đóng điện công trình theo đúng hoặc vượt tiến độ trước ngày 31/3/2020.

Căn cứ vào kết quả hoàn thành đúng hoặc vượt các mốc tiến độ thi công, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tặng thưởng cho các tập thể tham gia ký kết giao ước thi đua xây dựng công trình Đường dây 500 kV mạch 3.

Ngoài ra, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sẽ được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Một số mục tiêu cụ thể của phong trào thi đua:

- Bàn giao xong mặt bằng phần móng: Ngày 28/6/2019

- Bàn giao xong hành lang tuyến: Ngày 15/2/2020

 - Hoàn thành đúc móng: Ngày 25/9/2019

 - Hoàn thành lắp dựng cột: Ngày 15/2/2020

 - Hoàn thành kéo dây: Ngày 15/3/2020

 - Hoàn thành ngăn xuất tuyến: Ngày 25/3/2020

 - Hoàn thành nghiệm thu và đóng điện: Ngày 31/3/2020

  • 10/06/2019 10:02

Lĩnh vực hoạt động