Bản tin EVN số 12 năm 2020

TIN TỨC

Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn ban hành Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 30/3/2020 về một số giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh COVID-19

Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu lãnh đạo các cấp, cấp uỷ các đơn vị tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Đảm bảo an ninh cung cấp điện giai đoạn mùa khô và cả năm 2020 với nhu cầu phụ tải và tần suất nước theo các kịch bản: thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công thương giao và điều chỉnh theo thực tế, đồng thời xây dựng các phương án dự phòng;

- Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, cân bằng tài chính, bảo toàn vốn của Nhà nước và đặc biệt là chung tay cùng cả nước thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện các yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, Nghị quyết số 36-NQ/ĐU cũng đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

- Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các khu vực cách ly tập trung của Nhà nước, các bệnh viện nói chung và các bệnh viện thực hiện nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân bị nhiễm COVID-19.

- Nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét miễn/giảm giá điện cho một số đối tượng khách hàng trong giai đoạn đại dịch COVID-19, trọng tâm là các khu vực cách ly tập trung, các viện xét nghiệm virus Corona, các bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ chữa trị bệnh nhân bị nhiễm COVID-19.

- Các Tổng công ty Điện lực chủ động rà soát, thống kê các đối tượng khách hàng được hỗ trợ tiền điện, đề ra các giải pháp để đảm bảo cấp điện ổn định và an toàn cho các đối tượng này trong thời gian chống dịch.

- Tăng cường các biện pháp và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Đảng, Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên, người lao động về tình hình, diễn biến của dịch bệnh; xây dựng các kịch bản ứng phó đối với dịch bệnh, không để cán bộ, nhân viên bị nhiễm bệnh. Thực hiện họp, làm việc trực tuyến để hạn chế tập trung đông người. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công văn, công việc và thực hiện nhiệm vụ.

- Vận động cán bộ, nhân viên, người lao động toàn Tập đoàn tham gia đóng góp mỗi người một ngày lương để ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, các cấp ủy trong Đảng bộ Tập đoàn, lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trực thuộc có trách nhiệm quán triệt nội dung Nghị quyết này đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC, người lao động trong cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. 

EVN đề xuất chính sách hỗ trợ tiền điện đối với các bệnh viện điều trị, cơ sở khám chữa và khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19

Sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Nghị quyết số 36- NQ/ĐU ngày 30/3/2020 về một số giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, EVN đề xuất Chính phủ cho phép:

- Hỗ trợ 100% tiền điện đối với các cơ sở khám chữa và khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.

- Hỗ trợ 50% tiền điện đối với một số cơ sở khám chữa bệnh khác mà trong đó chức năng khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19 chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ của cơ sở.

- Về thời hạn áp dụng chính sách hỗ trợ tiền điện đối với các đối tượng khách hàng như trên, EVN đề xuất thời hạn áp dụng là các kỳ hóa đơn tiền điện của các tháng 4, 5, 6 năm 2020.

Thống kê sơ bộ, ngoài các bệnh viện, cơ sở y tế điều trị người nhiễm COVID-19 thì cả nước hiện nay còn có hàng nghìn cơ sở cách ly tập trung người nghi nhiễm.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đây là Hội nghị đầu tiên Đảng ủy EVN tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Tại hội nghị trực tuyến ngày 27/3, Ban chấp hành Đảng bộ EVN đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành; Báo cáo kết quả công tác quý I/2020, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2020; Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặc biệt, trong quý II, Đảng ủy Tập đoàn sẽ lãnh đạo triển khai các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, gồm: Xây dựng, hoàn thiện Đề án nhân sự; Đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ đạo, thẩm định, duyệt hồ sơ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn làm việc với Đoàn Thanh niên EVN

Phát biểu tại buổi làm việc ngày 25/3, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn yêu cầu Đoàn Thanh niên EVN và các cơ sở đoàn trực thuộc cần hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Tập đoàn/đơn vị giao. Tổ chức Đoàn Thanh niên phải xung kích, đi đầu trong hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, năm 2020 cần bám sát chủ đề của Tập đoàn về "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020”.

Về xây dựng phong trào, Đoàn Thanh niên EVN cần thực hiện trọng tâm các phong trào như: “Đoàn Thanh niên với phong trào sáng kiến vì cộng đồng”; “Tiết kiệm điện”, “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào, công trình, phần việc khác chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Tổng giám đốc EVN chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ

Bàn về các giải pháp thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền khách hàng thanh toán tiền điện trực tuyến, không dùng tiền mặt; sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; tiếp tục tập trung, theo dõi sát tình hình phụ tải, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tập đoàn về đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới, đặc biệt là trong 3 tháng cao điểm mùa khô.

Các nhà máy nhiệt điện than phải nâng cao độ khả dụng, sẵn sàng vận hành cao, đồng thời chủ động dự trữ nguồn than tại kho. Cùng với đó, các tổng công ty, các ban quản lý dự án tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia tiếp tục rà soát lại kịch bản phụ tải hệ thống điện trong những tháng tới để đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện được tốt nhất.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu các đơn vị toàn Tập đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có triển khai họp qua hình thức trực tuyến, để không tập trung đông người. 

Cả nước tiết kiệm 436.000 kWh trong Giờ Trái đất 2020

Trong một giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2020 (từ 20h30 - 21h30 ngày 28/3/2020), sản lượng điện tiết kiệm được trên toàn quốc tương đương 812,9 triệu đồng.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay do WWF Việt Nam là đầu mối thực hiện, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên & Môi trường bảo trợ chiến dịch. Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, Giờ Trái đất 2020 không tổ chức các sự kiện hưởng ứng với nhiều người tham gia như mọi năm.

Về phía EVN và các đơn vị thành viên đã phối hợp thực hiện tuyên truyền thông qua các thông tin, hình ảnh, video clip,… trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội; tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường tại các điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị trong cả tháng 3/2020,…

VĂN BẢN - THỰC THI

EVN yêu cầu các đơn vị thành viên xây dựng phương án làm việc từ xa

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình thực tế và hoạt động sản xuất – kinh doanh để xây dựng phương án để một phần CBCNV làm việc từ xa, thời gian thực hiện từ ngày 27/3/2020 đến hết ngày 10/4/2020.

Tập đoàn giao Người đứng đầu các đơn vị:

- Chỉ đạo điều phối phương án làm việc từ xa đảm bảo hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và đảm bảo cung cấp điện cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh tại địa phương. Chỉ đạo phân giao công việc cụ thể, chi tiết và giám sát CBCNV được bố trí làm việc từ xa thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả.

- Chỉ đạo chuẩn bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin, hướng dẫn cụ thể phương thức truy cập, sử dụng các phần mềm, các phương tiện nghe, nhìn khác để CBCNV thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ công việc được giao khi làm việc từ xa.

(Công văn số 1815/EVN-TCNS ngày 27/3/2020)

THÔNG TIN QUẢN LÝ

Sản xuất - Truyền tải

- 54,9 tỷ kWh là sản lượng điện sản xuất và mua ước thực hiện của Tập đoàn trong quý I/2020, tăng 6,62% so với cùng kỳ 2019. Tập đoàn và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu điện cho nền kinh tế và đời sống dân sinh.

Đầu tư - Xây dựng

- Hoàn thành 44 công trình và khởi công 22 công trình lưới điện 110 - 500kV là kết quả nổi bật về công tác đầu tư - xây dựng của EVN và các đơn vị trong quý I/2020.

- Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) vừa hoàn thành cải tạo tuyến đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa xa 1 & 2. Tuyến đường dây dài 6,4km, vận hành từ năm 1989 đến nay đã xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố. Công trình hoàn thành góp phần nâng cao khả năng cung cấp điện ổn định cho phụ tải địa bàn Quận 12. 

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Hơn 2 triệu tin nhắn (zalo, SMS) đã được Tổng công ty Điện lực miền Bắc gửi đến khách hàng với nội dung tư vấn sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và kêu gọi hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2020.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Ngày 23/3, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân gửi Thư khen tới anh Rơ Chăm Thành, anh Ngô Tấn Biểu, chị Ngô Thị Đinh Đính (Công ty Thủy điện Ialy). Đây là 3 CBCNV đã trả lại túi xách có chứa 86,5 triệu đồng cùng một số tài sản có giá trị cho khách tham quan để quên tại Công ty ngày 15/3.

- Các đơn vị ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ đồng bào các tỉnh đang bị hạn hán, xâm nhập mặn:

+ 500 triệu đồng là tổng số tiền ủng hộ được EVNHCMC trao tặng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh trong tuần qua; trong đó, 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào khu vực đang bị thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn, 300 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

+ Hơn 374 triệu đồng là số tiền do cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Đồng Tháp (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) đóng góp, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

+ 30 trạm rửa tay dã chiến (tổng giá trị 600 triệu đồng) được Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội lắp đặt tại địa điểm công cộng trong tháng 3/2020 để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

+ 250 triệu đồng được Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 trao tặng cho Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/3.

+ Hơn 2.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và 300 lít nước rửa tay sát khuẩn được Tổng công ty Phát điện 3 trao tặng cho các đơn vị y tế tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, ngày 24/3

THÔNG BÁO CHỈ DẪN

Vận động quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội 2020

Ngày 25/3/2020, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ký kết Chỉ thị liên tịch số 158/CTLT-EVN-CĐĐVN, kêu gọi CBCNV trong Tập đoàn đóng góp ủng hộ ít nhất một ngày lương tính trên mức lương cơ sở của Tập đoàn (2.310.000 đồng) với tổng hệ số mức lương của từng người (bao gồm hệ số cấp bậc + phụ cấp chức vụ nếu có).

Quỹ tương trợ xã hội nhằm kịp thời hỗ trợ những người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội, nhất là trong thời kỳ dịch COVID – 19 đang gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Vận động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 27/3/2020, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam thay mặt Ban Thường vụ đã ký văn bản số 161/CĐĐVN-CSPL vận động, kêu gọi CNVC-LĐ trong Tập đoàn nhắn tin hưởng ứng phát động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” qua tổng đài 1407, do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành phát động.

Số tiền thu được nhằm hỗ trợ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết để bảo vệ thầy thuốc và các chiến sĩ quân đội, công an trực tiếp tiếp xúc với người mắc bệnh; hỗ trợ người bệnh nhiễm và nghi nhiễm phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà hoặc tại nơi đang được khoanh vùng dịch.

  • 01/04/2020 09:55

Lĩnh vực hoạt động