PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Sáng ngày 3/10/2018, tại Trung tâm triển lãm Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, (số 1 đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường để thông qua các nội dung về Phương án bán toàn bộ Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 và về Định hướng phát triển công ty giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Đại hội được tổ chức với sự tham dự của 34 cổ đông, đại diện cho 77,97% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Tới tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có các ông Cao Đạt Khoa – Trưởng Ban Quản lý vốn, ông Vũ Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Quản lý vốn, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Trưởng Ban Kiểm tra giám sát cùng thành viên các Ban chuyên môn của EVN.

Về phía PECC1 có đầy đủ các ông là thành viên HĐQT, thành viên ban TGĐ Công ty, thành viên Ban kiểm soát và lãnh đạo của nhiều đơn vị trong Công ty.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo PECC1 đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh những vấn đề được cổ đông quan tâm. Thông qua các phần trả lời, Ban Lãnh đạo PECC1 đã giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp đầy đủ thông tin về phương án bán Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 và định hướng, kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Kết quả biểu quyết các nội dung, Đại hội đã nhất trí thông qua "Phương án bán toàn bộ tài sản Nhà máy thủy điện Sông Bung 5" theo Tờ trình số 12/2018/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2018, cụ thể như sau:

       - Phương thức bán: Thực hiện bán đấu giá tài sản công khai theo Luật đấu giá tài sản, tổ chức bán đấu giá thông qua đơn vị đấu giá trung gian có uy tín và được pháp luật cho phép.

       - Hình thức bán: Bán toàn bộ NMTĐSB5 và tiếp nhận toàn bộ đội ngũ cán bộ vận hành NMTĐSB5 đến thời điểm chuyển giao tài sản.

       - Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 1.688 tỷ đồng (một nghìn sáu trăm tám mươi tám tỷ đồng).

       - Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá: Quý IV/2018.

Đồng thời Đại hội đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới việc thực hiện bán NMTĐ Sông Bung 5 theo Phương án bán đã được phê duyệt.

Đại hội cũng thông qua "Định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025" của Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

  • Định hướng phát triển: Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận giai đoạn 2018- 2020, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu; nâng cao năng lực quản trị để Công ty phát triển bền vững và trở thành công ty tư vấn hàng đầu trong nước và khu vực năm 2025. Tập trung phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính như: Tư vấn xây dựng điện, bao gồm công tác khảo sát, thiết kế, giám sát và tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình thuỷ điện, nhiệt điện, lưới điện và năng lượng tái tạo; Đồng thời tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh có liên quan như: quản lý dự án, tham gia EPC các dự án nguồn và lưới điện, tư vấn công trình thuỷ điện; tư vấn thiết kế chế tạo các thiết bị điện. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển khác.
  • Tái cơ cấu về sở hữu và quản trị:

            + Giai đoạn 2018-2020: Bán toàn bộ NMTĐ Sông Bung 5 theo phương án được ĐHĐCĐ phê duyệt; Tái cơ cấu mô hình tổ chức công ty phù hợp với thực tế và quy mô của Công ty; hoàn thành tổ chức sắp xếp các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty mẹ trong năm 2019; Giảm quy mô nhân sự hằng năm: tối thiểu 5% năm 2018, 10% năm 2019 và 10% năm 2020.

Giai đoạn 2021-2025: Niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE hoặc HNX chậm nhất năm 2021; Nâng cao năng lực quản trị trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty, hướng tới là công ty tư vấn hàng đầu trong nước và khu vực trong các lĩnh vực kinh doanh chính.

Đại hội đã đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao từ các cổ đông, đó chính là động lực để PECC1 phát triển và lớn mạnh hơn nữa trong năm 2018 và những năm tiếp theo. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Các đại biểu và cổ đông tới tham dự Đại hội

Ông Phạm Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐQT - kiêm TGĐ Công ty phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Thành viên HĐQT - kiêm Phó TGĐ Công ty đọc Tờ trình về "Phương án bán Nhà máy TĐ Sông Bung 5"

Ông Lê Minh Tuấn - Phó TGĐ Công ty đọc Tờ trình về "Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025"

Các cổ đông chất vấn tại Đại hội

Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết

Lĩnh vực hoạt động