Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2019

  • 11/07/2019

Văn bản được công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chi tiết...


PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

  • 03/10/2018

Sáng ngày 3/10/2018, tại Trung tâm triển lãm Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, (số 1 đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường để thông qua các nội dung về Phương án bán toàn bộ Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 và về...

Chi tiết...