PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

  • 03/10/2018

Sáng ngày 3/10/2018, tại Trung tâm triển lãm Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, (số 1 đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường để thông qua các nội dung về Phương án bán toàn bộ Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 và về...

Chi tiết...

PECC1 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  • 29/06/2018

Sáng ngày 29/6/2018 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự của 46 cổ đông đại diện cho 77,47% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Chi tiết...