PECC1 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  • 29/06/2018

Sáng ngày 29/6/2018 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự của 46 cổ đông đại diện cho 77,47% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Chi tiết...