Lào thông báo kế hoạch xây dựng công trình thủy điện Pak Lay trên dòng chính sông Mê Kông

Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công (MRC) cho biết đã nhận được thông báo chính thức từ Chính phủ Lào về việc thực hiện quy trình tham vấn trước đối với dự án thủy điện Pak Lay.

Theo đó, vào ngày 13 tháng 6, Ban Thư ký Ủy ban Sông Mê Kông nước CHDCND Lào đã trình bản miêu tả chi tiết dự án cho MRC để xem xét và thông báo với các quốc gia thành viên về quy mô của dự án cùng các yêu cầu khác theo quy định của quá trình tham vấn trước. Với việc đệ trình tham vấn trước này, Chính phủ Lào đã hoàn thành nghĩa vụ theo Hiệp định Mê Kông 1995. Đây là dự án thứ tư được Lào thông báo với MRC sau thủy điện Xayaburi, Don Sahong và Pak Beng.

Tham vấn trước là một yêu cầu trong quy tắc của MRC về thủ tục hợp tác sử dụng nước trên dòng chính sông Mê Kông: Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận (PNPCA). Theo Thủ tục này, bất kỳ dự án cơ sở hạ tầng nào sử dụng nước trên dòng chính vào mùa khô trong cùng lưu vực, và vào mùa mưa giữa hai lưu vực, phải tiến hành quá trình tham vấn trước. Thủ tục này áp dụng với các dự án xây dựng thủy lợi quy mô lớn và thủy điện có thể gây tác động lớn về môi trường, dòng nước và chất lượng nước trên dòng chính sông Mê Kông.

Công trình thủy điện Pak Lay dự kiến đặt trên dòng chính Mê Kông tại huyện Pak Lay, tỉnh Xavaburi, phía Tây Bắc CHDCND Lào. Công trình đặt về phía hạ lưu nhà máy thủy điện Xayaburi hiện đang thi công và cách thủ đô Vientiane 241km về phía thượng lưu.

Công trình có hồ điều tiết theo ngày vận hành liên tục quanh năm và có công suất là 770MW, được thiết kế với 14 tua bin hoặc máy phát, mỗi tua bin máy phát sản xuất 55MW. Lưu lượng xả thiết kế là 6.101 m3/s, nhà máy thủy điện được xây dựng với nhiệm vụ chính là phát điện để phục vụ nhu cầu trong nước.

Tổng vốn đầu tư của công trình ước tính là 2.134 triệu USD, dự kiến khởi công vào năm 2022, và hoàn thiện, đưa vào khai thác thương mại năm 2029. Theo thông báo chính thức từ CHDCND Lào, Công ty TNHH Power China Resources là đơn vị phát triển dự án.

MRC lên kế hoạch tổ chức 2 diễn đàn các bên liên quan trong khu vực: lần thứ nhất vào tháng 9 năm nay; lần thứ hai là vào đầu năm tới – và tham quan thực địa tuyến công trình để trao đổi và chia sẻ thông tin, khảo sát tuyến, thảo luận và ghi nhận những quan ngại để đưa vào tài liệu.

Một số tài liệu của Dự án Pak Lay:

1, Final Feasibility Study Report

2, Final Environmental and Social Impact Assessment Report

  • 18/08/2018 03:07

Lĩnh vực hoạt động