Đóng điện mạch 2 đường dây 220 kV Tuy Hòa - Nha Trang

Công ty Truyền tải điện 3 (PTC 3) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành mạch 2 đường dây 220 kV Tuy Hòa - Nha Trang. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (1/7/2008 - 1/7/2018) của đơn vị.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 162,8 đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đầu tư.

Quy mô: Cải tạo móng - cột, thay thế phụ kiện, sứ cách điện, dây dẫn ACSR 240/39 hiện hữu bằng dây ACSR/Mz 400/51 để vận hành cấp điện áp 220 kV (mạch 2) với tổng chiều dài 128,8 km; xây dựng mới hoàn chỉnh 1 ngăn xuất tuyến 220 kV tại TBA 220 kV Tuy Hòa; mở rộng trạm và xây dựng mới hoàn chỉnh 1 ngăn xuất tuyến 220 kV tại TBA 220 kV Nha Trang.

Công trình được đóng điện đưa vào vận hành vừa góp phần tăng cường khả năng truyền tải của tuyến đường dây 220 kV Tuy Hòa - Nha Trang, cung cấp điện cho tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên, đồng thời nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện, giảm tổn thất kỹ thuật, cải thiện chất lượng điện áp trên lưới truyền tải điện khu vực. 

  • 28/05/2018 11:27

Lĩnh vực hoạt động