PECC1 tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

  • 02/11/2020

Sáng ngày 2/11/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường để thông qua nội dung về “Tờ trình: Giá khởi điểm đấu giá và Phương án bán Nhà máy TĐ Sông Bung 5”.

Chi tiết...