Thông báo mời thầu

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 thông báo mời thầu 02 gói thầu thuộc dự án Thủy điện Sông Bung 5, tỉnh Quảng Nam.

1. Gói thầu: Cung cấp cột thép theo chế tạo của Chủ đầu tư và vận chuyển đến công trường từ điểm đầu đến vị trí số C24 (COT-01).

Thuộc D.A: Thủy điện Sông Bung 5, tỉnh Quảng Nam
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Nguyễn Trãi
Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: Từ 09h00 ngày 12-10-2011 đến 10h00 ngày 28-10-2011 (trong giờ hành chính)
Địa Điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Điện thoại: (04)35522917 - (04)37227622; Fax: (04)38541208
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 28-10-2011
2. Gói thầu: Cung cấp toàn bộ dây dẫn AC330/43, dây dẫn AC185/29, dây chống sét GSW-50, dây cáp quang OPGW-49, cách điện, phụ kiện đồng bộ kèm theo và vận chuyển đến công trường (Gói thầu DAY-01)
Thuộc D.A: Thủy điện Sông Bung 5, tỉnh Quảng Nam
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Nguyễn Trãi
Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: Từ 09h00 ngày 12-10-2011 đến 10h00 ngày 03-11-2011 (trong giờ hành chính)
Địa Điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Điện thoại: (04)35522917 - (04)37227622; Fax: (04)38541208
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 03-11-2011

  • 30/09/2011 12:31

Lĩnh vực hoạt động