Tiếp tục khai thác tối ưu thủy điện – nhiệt điện trong tháng 3/2018

Đây là một trong những phương án huy động nguồn điện trong tháng 3/2018, nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục, ổn định và kinh tế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong tháng 2 vừa qua, nước về hầu hết các hồ thủy điện trên các nước đều tiếp tục duy trì ở mức tốt hơn so với giá trị trung bình nhiều năm. EVN đã khai thác tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện, cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân.  

Trong đó, Tập đoàn cũng đã đảm bảo yêu cầu về cấp nước cho hạ du của các địa phương, đặc biệt là cấp nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân. Cụ thể, các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà đã cấp về hạ du tổng lượng nước 5,74 tỷ m3, phục vụ đổ ải của các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc bộ

Tháng 3, EVN yêu cầu các nhà máy điện trực thuộc nâng cao độ khả dụng, khẩn trương hoàn thành công tác sửa chữa theo đúng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư, thiết bị, nhân lực để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Sản lượng bình quân toàn hệ thống trong tháng này dự kiến ở mức 577 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất khoảng 29.710 MW. 

  • 06/03/2018 11:01

Lĩnh vực hoạt động