Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Ngày 11/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 389/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Dự án do PECC1 thực hiện công tác khảo sát lập báo cáo NCKT và các báo cáo chuyên ngành.

Theo Quyết định, Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng được phê duyệt chủ trương đầu tư với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2. Mục tiêu xây dựng:

- Tăng cường công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện Quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện.

- Nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện Quốc gia; góp phần giảm chi phí hệ thống điện Quốc gia.

- Giảm bớt cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và sửa chữa.

3. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Công suất lắp máy: 480MW

- Số tổ máy: 02 tổ máy

- Nhà máy thủy điện: kiểu hở

- Điện lượng trung bình hàng năm 479 triệu kWh/năm (mùa lũ) và tăng khả năng huy động điện năng giờ cao điểm của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu vào mùa khô khoảng 264,4 triệu kWh/năm.

4. Sơ bộ thiết bị công nghệ chính:

- Thiết bị cơ khí thủy lực: Bao gồm 02 tổ máy Tuabin Francis, máy phát điện đồng bộ 3 pha trục đứng , công suất lắp máy 480 MW (2x 240MW) và các thiết bị phụ đồng bộ.

- Thiết bị cơ khí tủy công: Bao gồm thiết bị cửa nhận nước, nhà máy thủy điện, đường ống áp lực và các thiết bị phụ khác;

- Trạm phân phối điện: sử dụng phương án trạm GIS, đấu nối với hệ thống điện quốc gia ở cấp điện áp 220kV hoặc 500kV.

5. Địa điểm xây dựng: Cửa lấy nước thuộc xã Thái Thịnh, đường hầm dẫn nước; nhà máy thuộc phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

6. Tổng mức đầu tư sơ bộ: 8.596,203 tỷ đồng

7. Thời gian thực hiện: Triển khai chuẩn bị đầu tư từ năm 2017 và đưa công trình vào vận hành năm 2022-2023.

  • 12/04/2018 05:57

Lĩnh vực hoạt động