Lai Châu: Hoàn thành nhiệm vụ di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La.

UBND tỉnh Lai Châu nhận định, sau 12 năm (từ năm 2004 - 2016) triển khai thực hiện Dự án di dân, tái định cư Thuỷ điện Sơn La trên địa bàn, trải qua nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành nhiệm vụ di dân, tái định cư đến nơi ở mới và từng bước ổn định đời sống, sản xuất cho 3.564 hộ (16.961 khẩu) tại 13 khu, 37 điểm tái định cư, trên địa bàn các huyện Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường và thành phố Lai Châu.

Đại bộ phận nhân dân tái định cư đã ổn định cuộc sống, các điều kiện về đất ở, nhà ở, phương tiện lao động, sinh hoạt và sản xuất... đã được cải thiện nhiều hơn nơi ở cũ. Các khu, điểm tái định cư đã và đang hình thành nhiều cụm dân cư mới, tập trung hơn, điều kiện sống và cơ sở hạ tầng tốt hơn nơi ở cũ.

100% các khu, điểm tái định cư đều được đầu tư xây dựng thủy lợi phục vụ khai hoang ruộng bậc thang để cấp cho các hộ tái định cư bù lại diện tích đất sản xuất bị ngập. Cùng với chế độ hỗ trợ sản xuất, công tác khuyến nông, khuyến lâm, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nên sau khi hết chế độ hỗ trợ, các hộ tái định cư có thể chủ động về lương thực, thực phẩm để ổn định cuộc sống về lâu dài.

Thời gian tới, tỉnh Lai Châu tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các đối tượng tái định cư theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trong vùng tái định cư. Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng ở các khu, điểm tái định cư theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thu hút, ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào vùng tái định cư.

Nhân dịp này, cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La trên địa bàn từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

  • 18/05/2016 02:55

Lĩnh vực hoạt động