2 dự án do TEDI và PECC1 thực hiện thiết kế đã được FIDIC công bố trong danh sách trao tặng giải thưởng năm 2018

Giải thưởng FIDIC được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những dự án có đóng góp vào nền kinh tế và cộng đồng trên thế giới nhằm tạo ra chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đề cử giải thưởng được dành cho những công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật chính và các dịch vụ liên quan cho mọi loại công trình với nhiều phạm vi khác nhau. Chỉ các công ty hoặc tập đoàn là thành viên của Hiệp hội FIDIC hoặc hội viên của FIDIC mới có thể tham gia đề cử.

Cơ sở cho đề cử giải thưởng:

- Công trình có sự đổi mới với chất lượng và chuyên môn cao.

- Công trình đảm bảo nguyên tắc minh bạch và toàn vẹn. Có xét đến FIMS và các hệ thống quản lý tính nguyên vẹn khác. 

- Công trình có tính bền vững và thể hiện được sự quan tâm sâu sắc tới môi trường.

Năm 2018, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã gửi 6 Dự án tham dự giải thưởng. Trong đó,  Dự án của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải – TEDI (Dự án Nút giao Ngã Ba Huế – TP Đà Nẵng) và Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 1 – PECC1 (Dự án Thủy điện Huội Quảng) đã vinh dự được FIDIC lựa chọn trong danh sách trao tặng khen thưởng của FIDIC (22 Dự án), và được công bố trên Website của FIDIC (http://fidic.org/about-fidic/fidic-awards/fidic-awards-2018)

22 Dự án được khen thưởng cùng với Dự án nổi bật của năm, Giải thưởng Kỹ sư trẻ FIDIC 2018 sẽ được FIDIC công bố, trao tặng tại Hội nghị Thường niên ngày 09-11/9/2018 tại Berlin.

Đây là lần thứ hai Hiệp hội gửi các dự án tham dự giải thưởng FIDIC. 

Danh sách các dự án được FIDIC công bố khen thưởng (Award of Merit) :

Nguồn: http://vecas.org.vn

 

  • 01/08/2018 02:45

Lĩnh vực hoạt động