Thủy điện Sông Bung 5

Chủ đầu tư:
Loại công trình: Thuỷ điện
Loại hình tư vấn: Tư vấn thiết kế, giám sát, Khảo sát, Đầu tư và quản lý dự án
Vị trí xây dựng, lắp đặt: Trên sông Bung - tỉnh Quảng Nam
CSLM: 57 MW
Điện lượng: 230,34 triệu kWh/năm
Công nghệ:

1. Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

2. Hình thức đầu tư: Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO)

3. Các thông số chính:

            + Công suất lắp máy:    57MW

            + Điện lượng trung bình hàng năm: khoảng 230 triệu kWh

            + Tổng mức đầu tư: 1.372 tỷ đồng

4. Tiến độ chính: Công trình được bắt đầu thi công tháng 01-2010, với kế hoạch như sau:

            + Phát điện Tổ máy 1: Tháng 7/2012

            + Phát điện Tổ máy 2: Tháng 9/2012

            + Bắt đầu kinh doanh: quí 4/2012

Dự án khác