Thủy điện Sê San 4

Chủ đầu tư:
Loại công trình: Thuỷ điện
Loại hình tư vấn: Khảo sát, Tham gia lập DAĐT, Thiết kế kỹ thuật
Vị trí xây dựng, lắp đặt: Trên sông Sê San thuộc tỉnh Kon Tum và Gia Lai
CSLM: 360.00
Điện lượng: 1.50
Công nghệ:

Sê San 4 là công trình cuối cùng về phía hạ lưu của hệ thống sông Sê San theo quy hoạch của EVN và cũng là công trình có công suất lớn thứ 2, sau Thủy điện Ialy trên tuyến sông này. Công trình gồm 3 tổ máy với tổng công suất 360 MW, sản lượng điện cung cấp lên lưới quốc gia 1,5 tỷ KWh/năm, với tổng vốn đầu tư 5.800 tỷ đồng đã được khởi công vào tháng 11/2004.

Dự án khác