Thủy điện Sê San 4

Chủ đầu tư:
Loại công trình: Thuỷ điện
Loại hình tư vấn: Khảo sát, Thiết kế kỹ thuật, Lập Dự án đầu tư
Vị trí xây dựng, lắp đặt: Nhánh sông Sê San, huyện Chưphảh, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
CSLM: 360 MW
Điện lượng: 0
Công nghệ:

Công trình thủy điện Sê San 4 (360MW)
Địa điểm xây dựng: Nhánh sông Sê San, huyện Chưphảh, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
Chủ đầu tư:              Tập đoàn điện lực Việt Nam
+ Thông số cơ bản:      Công trình thủy điện Sê San 4 trên nhánh sông Sê San, huyện Chưphảh, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

 • Công suất lắp máy: 360 MW
 • số tổ máy: 03
 • Loại tuabin: Francis
 • Cột nước lớn nhất: 61.7 (m).
 • Lưu lượng xả: 719.0 (m3/s)
 • Dung tích hữu ích: 26 (triệu m3)
 • Diện tích lưu vực: 5.84 (km2)
 • Cấp công trình: Cấp I, theo hệ tiêu chuẩn Việt Nam.
 • Đập dâng: Bê tông đầm lăn
 • Chiều  cao đập lớn nhất: 74 (m)
 • Kiểu nhà máy: Kiểu hở
 • Tổng mức đầu tư: 5800 (tỷ VND)

Thời gian xây dựng:     2003 - 2010

Dự án khác